PRIVACYVERKLARING

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord

Dit is de privacyverklaring van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord. Wij helpen kinderen, jongeren (en ook ouders/verzorgers en professionals) die vragen hebben die met rechten en plichten te maken hebben. Om jou goed te kunnen helpen, zijn soms bepaalde gegevens van jou nodig. Voor jou is het goed om te weten wat wij met deze gegevens doen en daarover gaat deze privacyverklaring. Door onze werkwijze hopen wij jou op de beste manier te helpen en tegelijkertijd alles voor andere mensen geheim te houden!

Waarom bewaren we jouw gegevens?

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord gebruikt alleen de gegevens die je zelf aan ons hebt gegeven via een mail, een telefoongesprek of een gesprek op locatie met twee van onze vrijwilligers. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: jouw voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Jouw e-mailadres en/of telefoonnummer hebben wij bijvoorbeeld nodig om contact met jou op te nemen over jouw vraag en jouw leeftijd om te weten welke rechten en plichten voor jouw leeftijd gelden. Ook jouw adres hebben wij soms nodig, bijvoorbeeld als je een brief naar de rechter hebt geschreven, zodat de rechter kan opzoeken wie je bent en contact met jou kan opnemen als hij denkt dat het goed is om samen een gesprekje te hebben. Wij mogen jouw gegevens opslaan omdat wij die gegevens nodig hebben om jou goed te helpen. Met een moeilijk woord heet dat ‘gerechtvaardigd belang’. Wij slaan alleen de gegevens van jou op die nodig zijn om jou te helpen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

In de wet staat dat wij jouw gegevens maar voor een bepaalde tijd mogen bewaren. Als je ons een vraag stelt, krijg je van ons een nummer. Onze vrijwilligers hebben ook allemaal een nummer. Doordat wij een lijstje hebben met de nummers van de vrijwilligers die jouw vraag beantwoord hebben en van jou, kunnen wij makkelijk terugzien met wie je eerder contact hebt gehad.  Het is handig als jijzelf jouw nummer onthoudt voor als je later nog een vraag hebt. De gegevens die je aan ons hebt verteld via de telefoon, email of een gesprekje bewaren wij namelijk alleen maar zo lang als jouw vraag duurt, met een maximum van 30 (dertig) dagen. Na die 30 dagen mogen wij geen persoonsgegevens meer van jou bewaren waaraan terug te leiden valt dat het om jou gaat. Wij bewaren alleen het zaaknummer, de datum waarop je jouw vraag aan ons hebt gesteld en het onderwerp van jouw vraag (bijvoorbeeld ‘school’ of ‘omgang’). We respecteren jouw privacy en het zal niet meer mogelijk zijn om jouw gegevens terug te leiden uit de dingen die wij opslaan.

Omdat wij jouw gegevens niet langer mogen bewaren, kan het zijn dat je jouw situatie nog een keertje aan ons moet uitleggen als je na 30 dagen nog een (vervolg)vraag aan ons hebt. Om dit voor jezelf makkelijk te maken, kun je bijvoorbeeld een e-mail opnieuw naar ons sturen en/of de brief die je naar de rechter hebt gestuurd.

Wie kunnen er bij jouw gegevens?

Alleen de vrijwilligers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord kunnen bij jouw gegevens tijdens de 30 dagen, vanaf het moment dat jij jouw vraag hebt gesteld.  Jouw gegevens worden nooit gedeeld met andere mensen, dus ook niet met jouw vader of moeder.

Als wij denken dat het thuis niet veilig voor jou is, kunnen wij advies vragen aan het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Hierbij noemen wij niet gelijk jouw naam of andere gegevens. Pas als we jou en/of jouw vader of moeder om een reactie hebben gevraagd zullen we deze gegevens aan Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) geven. Dit doen wij alleen als wij verplicht zijn om dit te doen volgens onze Meldcode Vermoeden Mishandeling (Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).

Hoe zorgen wij ervoor dat wij jouw gegevens veilig bewaren?

Jouw gegevens worden alleen opgeslagen in een beveiligde omgeving. Dit betekent dat wij hier alleen met beveiligde codes bij kunnen. Alleen de vrijwilligers van de Kinder- en Jongenrechtswinkel Noord-Holland Noord weten deze codes. Zoals je hierboven ook het gelezen, wordt ook niet jouw naam opgeslagen, maar een code die je van ons hebt gekregen.

Welke rechten heb je als het gaat over jouw gegevens?

Omdat de gegevens die wij opslaan over jou gaan, heb je verschillende rechten. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je niet wil dat wij jouw gegevens opslaan, of dat je deze gegevens graag wilt zien. Hieronder vertellen wij je welke rechten je hebt en wat je moet doen om jouw recht te kunnen uitoefenen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Recht om jouw gegevens te bekijken (recht op inzage)

Je hebt het recht om bij ons te vragen welke gegevens wij van jou hebben. Wij zijn dan verplicht om deze aan jou te laten zien. Zo kun je nakijken welke gegevens we van jou hebben en of er misschien gegevens tussen zitten die niet (meer) kloppen of waarvan je het niet fijn vindt dat wij ze hebben opgeslagen. Wat moet je doen om je gegevens bij ons op te vragen? Stuur een mailtje naar bestuur.nhn@kjrw.eu.

Recht om jouw gegevens aan te passen als ze niet kloppen (recht op rectificatie)

Als wij gegevens van jou hebben opgeslagen die niet (meer) kloppen, dan kun je ons vragen om deze aan te passen. Bijvoorbeeld als jouw adres niet klopt en je wilt graag dat wij deze veranderen naar het goede adres. Hoe kun je dit aan ons vragen? Stuur een mailtje naar bestuur.nhn@kjrw.eu.

Recht om jouw gegevens te verwijderen (recht om gegevens te wissen)

Als je het niet fijn vindt dat wij gegevens van jou opslaan en je wilt dat wij deze weggooien zodat wij deze gegevens niet meer hebben, kun je dit natuurlijk ook aan ons laten weten. Hoe kun je dit laten weten? Stuur een mailtje naar bestuur.nhn@kjrw.eu

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als je het idee hebt dat wij niet goed omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is een organisatie die controleert of wij goed met jou gegevens zijn omgegaan. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

___________________

Divi WordPress Theme